Pavese Cesare (Čezarė Pavèzė) 1908 09 09Santo Stefano Belbo (Cuneo provincija) 1950 08 27Turinas (nusižudė), italų rašytojas. 1930 baigė Turino universitetą (anglistiką). Nuo 1934 leido žurnalą La Cultura. Už antifašistines pažiūras 1935–36 buvo ištremtas į Brancaleone Calabro (Italijos pietuose). Ten pradėjo rašyti dienoraštį Amatas gyventi (Il mestiere di vivere, išleista 1952). Sukūrė poezijos (rinkiniai Darbas vargina / Lavorare stanca 1936, Mirtis atėjusi paims tavo akis / Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, išleista 1951). Parašė romanų (Tavo gimtinė / Paesi tuoi 1941, Kalėjimas / Il carcere 1949, juose realistinės temos susipynusios su simboliniais ir autobiografiniais motyvais, politinis romanas Draugas / Il compagno 1947, lietuvių kalba 1962, Mėnulis ir laužai / La luna e i falò 1950), novelių (rinkinys Rugpjūčio atostogos / Feria d’agosto 1946), apysakų (Paplūdimys / La spiaggia 1942, apysakų knygos Iki gaidžiams pragystant / Prima che il gallo canti 1948, Gražioji vasara / La bella estate 1949). Knygoje Dialogai su Leuko (Dialoghi con Leucò 1947) apmąstė savo poetiką, gyvenimo ir literatūros santykį. Kūrybos svarbiausios temos – gimtųjų vietų mitologizacija, autentiškos tikrovės ilgesys ir vienatvė, miesto ir kaimo priešprieša. Neorealizmo literatūrą praturtino mito poetika, egzistenciniais ir simbolistiniais motyvais. Parašė esė, literatūros kritikos straipsnių. Išvertė Jungtinių Amerikos Valstijų (Sh. Andersono, W. Faulknerio, H. S. Lewiso, H. Melville’io, J. E. Steinbecko), airių ir anglų (D. Defoe, Ch. Dickenso, J. Joyce’o) rašytojų kūrybos. Lietuvių kalba dar paskelbta eilėraščių, novelių.

944