Pakùckas Česlovas 1898 12 20Taurusiškės (Seinų apskritis, dabartinė Lenkija) 1965 04 08Liublinas (Lenkija), lietuvių geologas. 1927 baigė Vienos universitetą; filosofijos daktaras. Nuo 1930 dirbo Vytauto Didžiojo universitete. 1940−44 Lietuvos geologijos komiteto Vilniuje (iki 1941 Kaune) direktorius, 1942−43 dar ir Vilniaus universiteto Geologijos katedros vedėjas. 1946−54 dėstė Vroclavo universitete, nuo 1954 − Liublino Marijos Curie‑Skłodowskos universiteto Geologijos katedros vedėjas; profesorius (1960). Tyrė Lietuvos kvartero geologiją ir geomorfologiją, Baltijos aukštumas Lietuvos pietinėje dalyje, paskelbė darbų apie Papilės juros sistemos amonitus ir jų stratigrafiją (aprašė 6 naujas amonitų rūšis), Lietuvos reljefo ledyninius elementus (Pietinės Lietuvos reljefo glacigeniniai elementai 1934), galines morenas, jų kilmę (Galinių morenų kryptys rytinės Lietuvos aukštumose ir tų aukštumų kilmė 1936), juros, kreidos, kvartero nuogulų litologinius, stratigrafinius ir kitus tyrimus. Parašė vadovėlį gimnazijoms Geologija ir fizinė geografija (su Č. Viliamu, 1935), mokslo populiarinamųjų straipsnių apie Žemės apledėjimą dabar ir praeityje, Lietuvos Žemės praeitį, devono periodą, seniausius fosilinius organizmus.