Dientzenhofer Christoph (Kristofas Dýncenhoferis) 1655 07 07Sankt Margarethen (prie Rosenheimo) 1722 06 20Praha, Čekijos architektas. Vokietis. K. I. Dientzenhoferio tėvas, J. Dientzenhoferio brolis. Vėlyvojo baroko atstovas. Nuo 17 a. pabaigos gyveno ir dirbo Čekijoje. Svarbiausi projektai Prahoje – jėzuitų Šv. Mikalojaus bažnyčia Malá Stranos rajone (1711, 1751 užbaigė sūnus), benediktinų Břevnovo vienuolyno Šv. Margaritos bažnyčia (pašventinta 1715).

2271