Čiurliónio men mokyklà, Nacionãlinė Mikalójaus Konstantno Čiurliónio mẽnų mokyklà, yra Vilniuje. Turi Muzikos (įkurtas 1945), Baleto (įkurtas 1952; 1986–2001 atskira Vilniaus baleto mokykla), Dailės (įkurtas 1960) skyrius. Mokykloje mokosi gabūs menui vaikai iš Lietuvos. Yra 200 vietų internatas. Nuo 1948 dėstomi ir bendrojo lavinimo dalykai. 2002/03 mokėsi 854 moksleiviai, dirbo 283 pedagogai.

Muzikos skyriuje mokoma skambinti fortepijonu, griežti styginiais ir pučiamaisiais muzikos instrumentais, choro dirigavimo, muzikos teorijos ir muzikos istorijos. Nuo 1972 veikia Mini mūzos mokyklėlė 5–6 metų vaikams. Mokykloje veikia simfoninis orkestras (įkurtas 2002, vadovas M. Staškus), styginių orkestras (įkurtas 1950, nuo 1975 vadovas P. Stepanovas), 2 smuikininkų ansambliai (pirmasis įkurtas 1948, nuo 1987 vadovas A. Krevnevičius, antrasis įkurtas 2001, vadovas A. Šilalė), 4 chorai (5–7 klasių choro vadovė nuo 2001 S. Kriščiūnaitė, 8–12 klasių choro vadovas nuo 1994 R. Gražinis). Kiti styginių orkestro vadovai: S. Radovičius (1950–52), P. Bekeris (1952–55), S. Sondeckis (1955–75). Pirmojo smuikininkų ansamblio kiti vadovai: V. Arnastauskas (1948–50), V. Radovičius (1960–61), T. Šernas (1961–87). Styginių orkestras 1976 H. von Karajano tarptautiniame konkurse Vakarų Berlyne gavo aukso medalį, A. Krevnevičiaus vadovaujamas smuikininkų ansamblis 2002 tarptautiniame ansamblių ir orkestrų konkurse Pro archi Nyíregyházoje (Vengrija) – Didįjį prizą. Pagrindinis choras su Lietuvos kameriniu orkestru atliko G. Pergolesi Stabat Mater, B. Kutavičiaus Paskutines pagonių apeigas, O. di Lasso Gloria, su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru – F. Schuberto mišias G‑dur. Mokyklos chorui dar vadovavo P. Sližys (1948–52), A. Jozėnas (1952–71), R. Zdanavičius (1971–94). 1996–2001 mokykloje buvo ir pučiamųjų orkestras (vadovas T. Adomavičius). Moksleiviai daug koncertuoja (kasmet ~300 koncertų), dalyvauja respublikiniuose (J. Pakalnio, S. Vainiūno) ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje (M. K. Čiurlionio, B. Dvarionio), kitose šalyse. Mokyklos muzikos kolektyvai gastroliavo Olandijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje. Nuo 1994 mokykloje rengiami respublikiniai čekų (B. Smetanos, Z. Fibicho, A. Dvořáko, B. Martinů) fortepijoninės muzikos, nuo 2000 J. S. Bacho konkursai. Skyriaus vadovai: P. Gasiūnas (1979–99), D. Narmontas (nuo 1999).

Baleto skyrius įkurtas 1952 baletmeisterių V. Grivicko, M. Moisiejevo ir pedagogės K. Salnikovos-Moisiejevos iniciatyva. Pirmasis skyriaus vadovas – H. Kunavičius. 1963–86 Baleto skyriui (1986–2001 Vilniaus baleto mokyklai) vadovavo L. Navickytė-Ramanauskienė. Nuo 2001 skyriaus vadovas P. Skirmantas. Rengiami šokėjai Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui (OBT), Kauno, Klaipėdos muzikiniams teatrams. Absolventai šoka ir užsienio baleto trupėse, dirba įvairiuose teatruose choreografais. Moksleiviai su pedagogais pastatė ir viešai atliko baletų, tarp jų – A. Klenickio Beširdis, S. Prokofjevo Petia ir vilkas, Pelenė, L. Delibes’o Kopelija, Šopeniana (pagal F. Chopino muziką). Baleto skyriaus moksleiviai dalyvauja Lietuvos operos ir baleto teatro spektakliuose, tarptautiniuose festivaliuose.

Dailės skyriuje mokoma tapybos, grafikos, skulptūros, dizaino. Moksleivių kūriniai nuolat eksponuojami Lietuvoje, kitose Europos valstybėse, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, apdovanoti tarptautinių konkursų diplomais ir medaliais. Moksleiviai kasmet surengia >30 parodų (mokyklos galerijoje Mūza ir kitur), iliustruoja rašytojų knygas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Skyrių 1960 įkūrė A. Garbauskas ir iki 1993 jam vadovavo. Nuo 1993 vadovas R. Karpavičius.

1945 įkurta dešimtmetė muzikos mokykla prie Vilniaus konservatorijos. 1957–60 buvo vadinama Vilniaus specialiąja muzikos mokykla, 1960–65 Vilniaus vidurine meno mokykla-internatu, 1965–94 Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurine meno mokykla-internatu, 1994–2001 – Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazija, nuo 2001 – Nacionaline Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla. Iki 2002 mokyklą baigė 1978 moksleiviai (1086 muzikantai, 679 dailininkai, 238 šokėjai). Direktoriai: D. Andrulis (1945–47), J. Bendorius (1947), L. Keželytė (1947–56), V. Fakėjevaitė (1956–59), V. Furmanavičius (1959–60), D. Trinkūnas (1960–70), V. Sereika (1970–83), A. Jurgelionis (1983–94), R. Kondrotas (nuo 1994).

L: Meno pašaukti / sud. V. Krakauskaitė ir R. Paulavičienė Vilnius 2001.

1960