Arnoldt Daniel Heinrich (Danielius Heinrichas Árnoltas) 1706 12 07Karaliaučius 1775 07 30Karaliaučius, vokiečių kultūros istorikas. Karaliaučiaus universiteto filosofijos (nuo 1729) ir teologijos (nuo 1733) profesorius (jo paskaitų klausė K. Donelaitis ir kiti lietuvių raštijos kūrėjai), 1766, 1770 ir 1774 rektorius. Nuo 1765 buvo Frydricho kolegijos Karaliaučiuje direktorius. 1772 tapo Vokiečių draugijos (vokiečių k. Deutsche Gesellschaft) pirmininku. Svarbiausi veikalai: Karaliaučiaus universiteto istorija (Historie der Koenigsberger Universitaet, 2 tomai, 1746 21756–69), Trumpa Prūsijos karalystės bažnyčios istorija (Kurzgefasste Kirchengeschichte des Koenigsreiches Preussen 1769), Trumpos žinios apie visus Rytų Prūsijos bažnyčios kunigus nuo Reformacijos laikų (Kurzgefasste Nachrichten von allen seit Reformation in Ostpreussen gestandenen Predigern, 3 dalys, 1777; tęsinį parašė M. L. Rėza). Knygose gausu duomenų apie 16–18 a. Mažosios Lietuvos kultūros veikėjus ir raštijos kūrėjus.

2452