„Deutsche Nachrichten für Litauen“ („Vokiečių žinios Lietuvai“), mėnraštis, 1989–2005 ėjęs Klaipėdoje vokiečių ir lietuvių kalbomis. Iš pradžių leido Vokiečių ir lietuvių kultūros draugija Lietuvoje, nuo 1994 leido Klaipėdos vokiečių bendrija. 2005 tapo laikraščio Memeler Dampfboot priedu. Rašė apie vokiečių bendruomenės Lietuvoje visuomeninę ir kultūrinę veiklą, politikos, ekonomikos įvykius. Redaktoriai: A. Geištoraitis (1989–92), G. Juodytė (1992–93), B. Bružilaitė (1993–97), J. Saulėnienė (1998–2005). Tiražas 1200 egzempliorių (2003).

2617