„Dharmašastros“ („Dharma-śāstra“), hinduizmo teisiniai tekstai. Buvo kuriami nuo 8 a. prieš Kristų iki 6 amžiaus. Eiliuoti traktatai apie dharmą apima 3 pagrindines sritis: elgesio taisykles, civilinę ir baudžiamąją teisę, bausmes ir atgailas. Išliko apie 2000 tekstų (svarbiausi – Manusmriti ir Jadžnavalkjasmriti). Po 1955–56 Indijos teisinės reformos Dharmašastros įtaka sumažėjo.

171