„Didachė“, „Dvylikos apaštalų mokymas“ (gr. „Didachē tōn dōdeka apostolōn“), ankstyvosios krikščionybės pamokymų, liturgijos taisyklių ir priesakų rinkinys. Parašyta apie 100 Sirijoje. Autorius nežinomas. Didachė skirta krikščionių bendruomenėms. Sudaro 16 skyrių: 1–6 skyriuje gyvenimo ir mirties kelio įvaizdžiais kalbama apie dorovę, 7–10 skyriuje aprašyta (pirmąkart krikščionių literatūroje) liturginės apeigos (krikštas) ir maldos (triskart per dieną), pateikta pamokymų apie pasninką, agapę ir Eucharistijos šventimą, 11–15 skyriuje surašyti teisiniai pamokymai apie keliaujančių apaštalų ir pranašų tarnystę, bendruomenių vadovų (vyskupų ir diakonų) rinkimą, 16 skyriuje raginama saugotis klaidingo tikėjimo skelbėjų ir budėti laukiant Jėzaus Kristaus antrojo atėjimo. 1873 Stambule rastas visas Didachės nuorašas senąja graikų kalba (iki tol iš Bažnyčios Tėvų ir Eusebijo Cezarėjiečio raštų buvo žinomos tik Didachės citatos), datuojamas 1056, išleistas 1883 (vertimas į lietuvių kalbą 1986).

656