Didžióji Britãnija (Great Britain), sala Atlanto vandenyne, prie Europos vakarinių krantų; didžiausia Britų salų. Plotas apie 230 000 km2. Saloje yra Didžiosios Britanijos valstybės istorinės ir geografinės sritys: Anglija, Škotija ir Velsas.

-Britain; -Britanija