Didžióji domènų komsija, iki 1721 Domènų komsija, Prūsijos karalystės institucija. Veikė 1711–36. Sudaryta 1709–11 didžiojo maro ir bado padariniams likviduoti. Joje buvo ministrai, įtakingi junkeriai, Prūsijos karaliaus favoritai (pvz., karaliaus Frydricho Vilhelmo I svainis ir patarėjas kunigaikštis, generolas feldmaršalas Leopoldas von Dessau); komisijai vadovavo A. Dohna, nuo 1721 – F. Görne. Institucijos veiklos kryptis nubrėžė aukščiausios politinės ir karinės vadovybės konferencijos: 1721 Alėckoje (Mozūrija), 1722 Berlyne ir 1723 Ragainėje; jose dalyvaudavo pats Prūsijos karalius.

Didžioji domenų komisija rengė valdymo ir ūkines reformas, vadovavo Mažosios Lietuvos kolonizacijai (kolonizacija. Mažosios Lietuvos kolonizacija). Pagal komisijos instrukcijas valstiečių žemes permatavo kareivių komandos, paskirstytos po valsčius ir vadovaujamos karininkų (bijota pasipriešinimo). Buvo nustatoma, kurie vietinių gyventojų (lietuvininkų) ir kolonistų (didžioji dauguma – vokiečiai kaimiečiai) ūkiai geri ir kurie blogi. Tai buvo teisinis pagrindas iš dalies lietuvių valstiečių atimti ūkius, degraduoti juos į žemiausius socialinius sluoksnius, vadinamuosius laisvuosius žmones; taip buvo sudaryti germanizavimo socialiniai ir ekonominiai pagrindai.

415