Didžióji pakópa (angl. Great Escarpment) yra Afrikos pietuose, Zimbabvėje, Svazilande, Lesote, Pietų Afrikos Respublikoje, Namibijoje, Angoloje. Didžioji pakopa skiria aukštus Pietų Afrikos plokščiakalnius nuo pakrantės lygumų. Didžioji pakopa tęsiasi nuo Zimbabvės (Limpopo upės) iki Angolos (Cunenės upės) apie 3500 km, palei Indijos ir Atlanto vandenynų krantus. Aukščiausia dalis – Drakeno kalnai (3482 m, Thabana Ntlenyanos kalnas) yra Didžiosios pakopos pietryčiuose; vakaruose aukštis 1000–2600 m. Tai fleksūrinė pakopa, kurios pakraštys dėl erozijos ir denudacijos pasitraukė gilyn į žemyną. Rytinis šlaitas išraižytas gilių upių slėnių; drėgnieji atogrąžų miškai. Pakopos pietiniai ir vakariniai šlaitai išraižyti nepastovių vandens srautų, apaugę reta pusdykumių ir dykumų augalija. Didžioji pakopa turi įtakos Pietų Afrikos klimatui, lemia vidinių rajonų sausringumą, nes sulaiko drėgmę, kurią neša pietryčių pasatas iš Indijos vandenyno.

2784