Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos ir Lietuvių namų bendrovės valdyba (1981–82)

Didžiõsios Britãnijos lietùvių sjunga (Lithuanian Association in Great Britain), DBLS, pagrindinė Didžiosios Britanijos lietuvių organizacija. Pasaulio lietuvių bendruomenės narė (1980). Centras Londone. Sąjungai vadovauja 7 asmenų valdyba; aukščiausioji institucija – metinis suvažiavimas, patariamasis – DBLS taryba. 1947 sąjungą Londone įkūrė lietuviai, atvykę iš Vokietijos Britų zonos karo pabėgėlių stovyklų. 1948 turėjo 60 skyrių (apie 3000 narių), 1953 – apie 50 (aktyviausi Birminghamo, Bradfordo, Derby, Halifaxo, du Londono, Mančesterio, Notingamo, Wolverhamptono; apie 1400 narių), 1982 – 17, 2001 – 19 skyrių (apie 800 narių). 1949–54 skyrių veiklą derino DBLS Bradfordo, Coventry, Gloucesterio, Mančesterio ir Notingamo apygardos. 1949 prie DBLS įkurta Sporto sąjunga. 1950 įsteigta Lietuvių namų bendrovė, kuriai priklausė Lietuvių namai Londone (iki 1999; čia veikė DBLS informacijos centras) ir Lietuvių Sodyba Headley Parke (Hampšyro grafystė). 1952 Londone įkurta DLS Nidos spaustuvė, 1954 – „Nidos“ knygų klubas (iki uždarymo 1994 išleido apie 130 lietuviškų knygų). DBLS 1947–2013 leido laikraštį Britanijos lietuvis (1953–2010 Europos lietuvis). 1958 DBLS iniciatyva įsikūrė Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo sąjunga. 1977 ir 1982 surengtos Europos lietuvių studijų savaitės. Iki 1990 politinio darbo grupė prie DBLS valdybos rengė akcijas dėl Lietuvos laisvės, dalyvavo Europiečių bendravimo grupės (European Liaison Group; nuo 1970), Britanijos Baltų tarybos veikloje. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę DBLS rėmė jos siekį tapti NATO ir Europos Sąjungos nare (2002 pradžioje DBLS nariai Didžiosios Britanijos Parlamento nariams išsiuntė 180 laiškų, kuriais ragino remti Lietuvos narystę Europos Sąjungoje ir NATO). Sąjunga rūpinasi kultūrine ir lituanistine veikla: suburtas dainų ir šokių ansamblis Gimtinė (vadovai A. Šveikauskas, V. Gasperienė), 1999 šeštadieninės mokyklos veikė Londone, Notingame ir Bellshillyje. Pirmininkai: P. B. Varkala, M. Bajorinas, S. Nenortas, J. Vilčinskas, J. Alkis, Z. Juras, E. Šova, V. Gasperienė (nuo 1999).

2271