Didžiùlis, Dusmen ẽžeras, ežeras Trakų rajono savivaldybės teritorijos pietvakariuose, Merkio baseine, prie Dusmenų. Plotas 192 ha. Ilgis (iš vakarų į rytus) 2,2 km, didžiausias plotis 1,3 km. Paviršiaus altitudė 132,5 m. Didžiausias gylis 5,2 m, vidutinis gylis 2,0 m. Didžiulio baseino plotas 37,9 km2. Ežeras ovalo formos, jo dubuo išgulėtas ledo luisto. Krantai žemi ir pelkėti, atabradas platus. Per Didžiulį teka Dusmena (Varėnės intakas), įteka 2 bevardžiai upeliai. 1972 nuotėkis iš ežero sureguliuotas (50 m žemiau ištakos yra šachtinė pralaida). Pratakumas 299 %. Didžiulis – pagrindinis Daugų žuvininkystės tvenkinių maitinimo šaltinis.