„Dienovidis“, literatūros, meno ir kultūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1938–40 Kaune. Skelbė lietuviškų grožinių kūrinių, vertimų, straipsnių literatūros ir dailės temomis, recenzijų, užsienio literatūros apžvalgų. Bendradarbiavo įvairių ideologijų ir estetinių krypčių rašytojai (J. Aistis, S. Anglickis, K. Boruta, P. Cvirka, B. Sruoga, A. Vaičiulaitis ir kiti). Leido Sakalo leidykla. Išėjo 20 numerių. Redaktoriai: V. Mykolaitis-Putinas, B. Brazdžionis, V. Krėvė-Mickevičius.

1499