Dimov Dimitar (Dimitaras Dmovas) 1909 04 25Loveč 1966 04 01Bukareštas, bulgarų rašytojas. 1934 baigė veterinariją Sofijos universitete. Dėstė įvairiose aukštosiose mokyklose; profesorius (1953). Nuo 1964 Rašytojų sąjungos pirmininkas. Kūryboje (romanas Poručikas Bencas / Poručik Benc 1938) nagrinėjamos gyvenamojo meto dorovinės ir socialinės problemos, ryšku psichologiškumas. Romane Pasmerktos sielos (Osedeni duši 1945, lietuvių kalba 1965) vaizduojami žmonių likimai per Ispanijos pilietinį karą. Romane Tabakas (Tjutjun 1951) socialistinės ideologijos požiūriu pasakojama apie prieškario Bulgarijos valdančiuosius sluoksnius. Parašė novelių, buitinių ir satyrinių pjesių. Lietuvių kalba dar paskelbta D. Dimovo novelių.

692