Dirichlet eilutė (Dirichl eilùtė), funkcinė eilutė [formule]. Dirichlet eilutės koeficientai an ir rodikliai λn(n = 1, 2, …) yra kompleksiniai skaičiai, z = x + iy – kompleksinis kintamasis. Jei rodikliai λn tenkina sąlygas: [formule]λn = ∞; [formule]arg(λn+1– λn) = 0, tai Dirichlet eilutės konvergavimo sritis yra tam tikra pusplokštumė Rez > c, kurioje Dirichlet eilutės suma yra analizinė funkcija. Šis teiginys galioja ir Dirichlet eilutei [formule], gaunamai, kai λn = ln n. Tokiomis Dirichlet eilutėmis naudojamasi skaičių teorijoje. Jų atskirus atvejus nagrinėjo L. Euleris ir P. G. Dirichlet.