Dirichlet eilutė (Dirichl eilùtė), funkcinė eilutė n = 1 a n e λ n z sum from{n=1} to{ %infinite } a_{n} e^{- %lambda _{n}z} . Dirichlet eilutės koeficientai an ir rodikliai λn(n = 1, 2, …) yra kompleksiniai skaičiai, z = x + iy – kompleksinis kintamasis. Jei rodikliai λn tenkina sąlygas: lim n lim from{n rightarrow infinity } ` λn = ∞; lim n lim from{n rightarrow infinity } ` arg(λn+1– λn) = 0, tai Dirichlet eilutės konvergavimo sritis yra tam tikra pusplokštumė Rez > c, kurioje Dirichlet eilutės suma yra analizinė funkcija. Šis teiginys galioja ir Dirichlet eilutei n = 1 a n n z sum from{n=1} to{ %infinite } {{ a_{n}} over { n^{z}}} , gaunamai, kai λn = ln n. Tokiomis Dirichlet eilutėmis naudojamasi skaičių teorijoje. Jų atskirus atvejus nagrinėjo L. Euleris ir P. G. Dirichlet.