Astrámskas Eduardas 1918 04 25Marijampolė 2007 08 29Marijampolė, lietuvių poetas, vertėjas. 1938–43 studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete (iš pradžių ekonomiką, vėliau vokiečių kalbą ir literatūrą). Vėliau mokytojavo, dėstė Kauno universitete. 1947 sovietinio saugumo suimtas ir nuteistas 25 m. kalėti; kalintas Chalmer Ju, Salechardo, Pečioros, Salavato ir kituose lageriuose. 1956 grįžo į Vilnių. 1989 reabilituotas. 1984 nelegaliai Tado Žvainio slapyvardžiu išleido lageriuose sukurtų eilėraščių rinkinį Ant žvangančio tako (21992). Parašė gamtos ir meilės tematikos eilėraščių vokiečių kalba (rinkinys Amo, ergo sum: Ich liebe, also bin ich 1993). Išvertė O. Lutso (Vasara 1958), F. Tuglaso (Mažasis Ilimaras 1959), A. H. Tammsaare’s (Kerbojos šeimininkas 1960), L. Promet (Kaimas be vyrų 1964), E. Vilde’s (Meikiulos pienininkas 1965), A. Gailito (Tomas Nipernadis 1971), A. Beekman (Ryla 1977), J. Krosso (Dangaus akmuo 1979) ir kitų estų rašytojų kūrinių, estų pasakų, vokiečių rašytojų J. Bobrowskio (Lietuviški fortepijonai 1968), T. Valentino (Paklydėliai 1972), C. W. Ceramo knygų. Į vokiečių kalbą išvertė Maironio, S. Nėries eilėraščių, M. Martinaičio, P. Mašioto kūrinių. Vokiečių vertėjui H. Buddensiegui parengė pažodinius K. Donelaičio Metų ir A. Baranausko Anykščių šilelio vertimus.

Tadas Žvainys; -Žvainys

1967