Eugenijus Palskys

Palskỹs Eugenijus 1940 04 06Naujamiestis (Panevėžio apskritis) 2001 06 20Vilnius, lietuvių teisininkas. Daktaras (socialiniai mokslai; teisės mokslų kandidatas 1971). 1963 baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1968–71 studijavo Maskvos universitete aspirantūroje. 1963–68 ir 1971–83 dėstė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso katedroje, 1977–83 Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedros vedėjas. Nuo 1983 dėstė Lietuvos teisės universitete (iki 1990 – SSRS vidaus reikalų ministerijos Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakultetas, 1990–97 – Lietuvos policijos, 1997–2000 – Lietuvos teisės akademija, nuo 2004 – Mykolo Romerio universitetas), 1990–92 prorektorius, 1998–2001 Baudžiamojo proceso katedros vedėjas, 2000–01 Senato pirmininkas; profesorius (1994). Tyrė Lietuvos teisinės sistemos reformą, nusikalstamumą, kriminalinę justiciją. Paskelbė daugiau kaip 90 mokslo, mokomųjų, metodinių ir kitų darbų. Svarbiausi veikalai: Kriminalistinis dokumentų tyrimas (su kitais), Nusikaltimai ir kriminalistika (abu 1978), Kriminalistika (su P. V. Danisevičiumi ir M. Kazlausku, 1985), Kriminalistikos istorijos apybraižos (1918–1940) (1995). Mokomoji priemonė Teismo fotografija (1969), vadovėliai: Lietuvos TSR baudžiamasis procesas (su P. Danisevičiumi ir M. Kazlausku, 1978), Kriminalistikos technikos pagrindai (su kitais, 1998).