Orsini Felice (Feličė Orsnis) 1819 12 10Meldola (Emilijos-Romanijos sritis) 1858 03 13Paryžius, italų revoliucionierius. Jaunystėje prisidėjo prie G. Mazzini vadovaujamos slaptos revoliucionierių organizacijos Jaunoji Italija veiklos. 1843 baigė teisę Bolonijos universitete. Už revoliucinę veiklą 1844 suimtas, nuteistas tremtimi į galeras iki gyvos galvos. 1846 popiežiaus Pijaus IX amnestuotas. 1848 dalyvavo kovose su Austrijos kariuomene. 1849 trumpai gyvavusios Romos respublikos Konstitucinės asamblėjos narys. Respublikai žlugus vykdė G. Mazzini pavedimus Italijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje. 1854 Austrijos valdžios suimtas ir įkalintas Mantujoje. Pabėgo, atvyko į Londoną. Čia nutraukė bendradarbiavimą su G. Mazzini ir rengė pasikėsinimą į Prancūzijos imperatorių Napoleoną III vildamasis, kad šio mirtis paskatins revoliuciją Prancūzijoje, o vėliau ir Italijoje. 1858 01 Paryžiuje su dviem bendrininkais numetė tris bombas po Napoleono III karieta; žuvo 10 žmonių, bet Napoleonas III nenukentėjo. F. Orsini kitą dieną buvo suimtas, vėliau giljotinuotas. Gyvendamas Didžiojoje Britanijoje parašė knygą Austrijos požeminiai kalėjimai (The Austrian Dungeons in Italy 1856) ir Paties F. Orsini parašyti atsiminimai ir nuotykiai (Memoirs and Adventures of F. Orsini Written by Himself 1857).