Frédéric Passy

Passy Frédéric (Frederikas Pas) 1822 05 20Paryžius 1912 06 12Paryžius, prancūzų ekonomistas, politikas, pacifistas. Studijavo teisę, 1857 baigė ekonomiką. 1844–47 dirbo finansininku Valstybės taryboje. 1860–61 dėstė ekonomiką ir politinę ekonomiją Montpellier, vėliau – daugelyje kitų universitetų Prancūzijoje. Siekdamas užkirsti kelią Prancūzijos ir Prūsijos karui dėl Liuksemburgo 1867 įkūrė Tarptautinę nuolatinę taikos lygą (nuo 1889 Tautų arbitražo bendrija). Nuo 1877 Moralinių ir politinių mokslų akademijos narys. 1881–89 Nacionalinio Susirinkimo narys. 1889 Tarpparlamentinės sąjungos vienas iš trijų prezidentų. Pasisakė už taiką, nusiginklavimą, laisvąją prekybą, moterų teises, mirties bausmės panaikinimą. Svarbiausi veikalai: Apie intelektinę nuosavybę (De la propriété intellectuelle, su Victoru Modeste’u ir Prosperu Paillotet’u, 1859), Politinės ekonomijos pamokos (Leçons d’économie politique 1861), Demokratija ir švietimas (La démocratie et l’instruction 1864), Mašinos ir jų įtaka žmonijos raidai (Les machines et leur influence sur le développement de l’humanité 1866), Malthusas ir jo doktrina (Malthus et sa doctrine 1868), Darbo istorija (L’histoire du travail 1873), Už taiką (Pour la paix 1909). Nobelio taikos premija (su J. H. Dunant’u, 1901).

Tarptautinė nuolatinė taikos lyga; Tautų arbitražo bendrija