Gomindan (Kuomintang, Guomindang, Gomindãnas), Knijos nacionalstų pártija, Kinijos ir Taivano politinė partija.

Įkūrimas ir kova dėl valdžios

Gomindanas įkurtas 1912 Sun Jatseno iniciatyva iš kelių liberalios orientacijos organizacijų. Gomindaną įkūrusios politinės jėgos siekė stiprinti respubliką ir apriboti prezidento Juan Šikajaus valdžią. Juan Šikajui įvedus karinę diktatūrą, Gomindanas 1913 buvo uždraustas, iki 1919 veikė nelegaliai. 1921 pradėjo bendradarbiauti su Kinijos komunistų partija, nuo 1923 stoti į Gomindaną galėjo ir jos nariai.

1923 pabaigoje–1924 pradžioje Gomindanas tapo įtakinga kinų nacionalinio išsivadavimo judėjimo partija; jai, be inteligentų, valstiečių ir darbininkų, priklausė ir didelė dalis vidurinių visuomenės sluoksnių. 1924 Gomindano Pirmasis suvažiavimas priėmė programą, kuri rėmėsi trimis principais: nacionalizmu, demokratija ir liaudies gerove. 1925 Gomindano vadovu tapo Čiang Kaišekas (Sun Jatsenas mirė 1925). 1925–27 sustiprėjus konfrontacijai su Kinijos komunistų partija ir padidėjus Čiang Kaišeko įtakai Gomindane, iš jo buvo išvyti komunistai.

Valdančioji partija

1928 Gomindano tautinė vyriausybė Nandzinge, jos karinėms pajėgoms užėmus Pekiną, įgijo tarptautinį pripažinimą. Iki 1937 Gomindano vyriausybė beveik nuolat kariavo su įvairiomis politinėmis jėgomis, kurioms dažniausiai vadovavo Kinijos komunistų partija. 1937, į Kiniją įsiveržus Japonijai, karas buvo laikinai nutrauktas (Japonijos–Kinijos karas, 1937–45). 1946 Gomindanas, remiamas Jungtinių Amerikos Valstijų, visoje Kinijoje pradėjo pilietinį karą su Kinijos komunistų partija (Kinijos pilietinis karas, 1946–49), kurį pralaimėjo.

Gomindanas Taivane (po 1949 metų)

1949 pabaigoje Gomindano vyriausybė ir karinės pajėgos, Jungtinių Amerikos Valstijų remiamos, pasitraukė į Taivaną ir iki 2016 (su pertrauka 2000–08) jį valdė. Iki 1986 Gomindanas buvo vienintelė legali partija Taivane, vykdė griežtą autoritarinę ir antikomunistinę politiką, kartu įvykdė sėkmingas ekonomines ir žemės reformas, kurių dėka Taivanas tapo viena iš naujųjų industrinių valstybių. Per 2020 parlamento rinkimus gavo 33,3 % balsų ir 38 vietas parlamente (iš 113), yra opozicijoje. Daugiau kaip 345 970 narių (2020). Pirmininkas Johnny Chiangas (nuo 2020).