Osthoff Hermann (Hermanas Òsthofas) 1847 04 18Billmerich (Š. Reinas-Vestfalija) 1909 05 07Heidelberg, vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas. Dr. (1869). Jaunagramatikių mokyklos vienas žymiausių atstovų. Studijavo Bonos, Tübingeno, Berlyno, Leipcigo universitetuose. A. Leskieno mokinys. 1877–1909 dėstė Heidelbergo universitete; profesorius (1877). Su K. F. Ch. Brugmannu išleido veikalą Indoeuropiečių kalbų morfologiniai tyrinėjimai (Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen 6 t. 1878–1910). Kiti veikalai: Indoeuropiečių vardažodžių kamienų tyrinėjimai (Forschungen im Gebiet der indogermanischen nominalen Stammbildung 2 t. 1875–76), Veiksmažodis vokiečių, graikų, slavų ir romanų kalbų vardažodžių daryboje (Das Verbum in der Nominalcomposition in Deutschen, Griechischen, Slavischen und Romanischen 1878), Iš indoeuropiečių kalbų perfekto istorijos (Zur Geschichte des Perfects in Indogermanischen 1884), Apie indoeuropiečių kalbų supletyvizmą (Zum Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen 1900).

2069