Pajáujis Jonas 1906 01 01Ožkiniai 1999 04 03Punskas, Lenkijos lietuvių kultūros veikėjas, agronomas. 1933 baigė Varšuvos universitetą. Lietuvių ūkininkų draugijos paskirtas agronomu Suvalkų krašto lietuviškuose kaimuose; daug prisidėjo prie jų žemės ūkio kėlimo. 1941 dirbo Dotnuvos žemės ūkio akademijos selekcijos ir bandymų stotyje. 1941–43 Benekainių augalų bandymų stoties direktorius. 1944–45 LSSR Žemės ūkio ministerijos valstybinių ūkių vyriausiasis agronomas. 1945 su svetimais dokumentais repatrijavo į Lenkiją. 1945–47 dirbo Zielona Góroje, 1947–57 – Więsławicių augalų selekcijos stotyje. 1958–72 Punsko žemdirbių rengimo mokyklos direktorius. Lenkijos lietuvių žurnale Aušra 1976–86 paskelbė straipsnių apie Suvalkų krašto lietuviškų kaimų istoriją, etnografiją, ekonomiką.