Paplnas Jonas, iki 1939 Papláuskas 1906 08 04Valkininkai 1960 09 12Čikaga, lietuvių ekonomistas, išeivijos visuomenės veikėjas. Ekonomikos m. dr. (1948). 1924 baigė mokytojų kursus. 1924–35 dirbo mokytoju. Nuo 1926 priklausė Lietuvių tautininkų sąjungai. 1936–40 Jaunosios Lietuvos sąjungos generalinis sekretorius. 1939–40 žurnalo Jaunoji Lietuva redaktorius. 1940 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (ekonomiką). Iki 1944 Kaune Profsąjungų Centro skyriaus viršininkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1945–46 Lietuvių sąjungos Vokietijoje valdybos sekretorius. 1946 DP stovykloje Detmolde biuletenio Naujosios žinios leidėjas ir savaitraščio Tremtinio žodis redaktorius. 1948–49 Augustdorfo stovyklos Pabaltijiečių maitinimo kooperatyvo pirmininkas. 1949 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, dirbo dujų pramonės bendrovėje. 1950–51 Lietuvių tautinių korporacijų sambūrio Čikagoje pirmininkas. Nuo 1957 Amerikos lietuvių tautinės sąjungos tarybos vicepirmininkas. Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje, Encyclopedia Britannica.