Balzukẽvičius Juozapas (lenk. Józef Bałzukiewicz) 1867 04 01Vilnius 1915 02 11Vilnius, Lietuvos tapytojas. V. Balzukevičiaus sūnus, B. Balzukevičiaus brolis. Dailės mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje Vilniuje. 1883–1893 studijavo Peterburgo dailės akademijoje. Mokytojavo Čerepoveco (Rusija) gimnazijoje, nuo 1897 dėstė J. Montvilos įsteigtoje dailės mokykloje Vilniuje, nuo 1912 jai vadovavo. Buvo Vilniaus dailės draugijos narys. Sukūrė religinės tematikos paveikslų bažnyčioms (Vilniaus Šv. Rapolo), buitinių kompozicijų, peizažų (Per rugių lauką 1875), portretų. Aliejumi ir akvarele nutapė Vilniaus vaizdų. Piešė plunksna, pastele; restauravo paveikslų. Kūrinių precizišką, akademistinę raišką švelnina impresionizmo bruožai.

1380