Juozas Paškevičius

Paškẽvičius Juozas 1924 03 19Dabužėliai (Kavarsko vlsč.), lietuvių geologas. Habil. dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. dr. 1973).

Išsilavinimas ir veikla

1952 baigęs Vilniaus universitetą, jame dėstė iki 1993. 1973−90 Geologijos ir mineralogijos katedros vedėjas; profesorius (1976). 1952−53 dirbo dar ir Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute.

Dirbo Tartu universiteto Geologijos katedroje (1955), Sąjunginiame geologijos institute Leningrade (1956–68), Lenkijos mokslų akademijos Paleobiologijos laboratorijoje (1964 ir 1971), Prahos gamtos muziejuje (1964), Berlyno gamtos muziejuje (1971), Ukrainos mokslų akademijos mokslų institute Kijeve (1981). Organizavo 11 respublikinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų. Lietuvos stratigrafinės pakomisės (nuo 1969), komisijos (nuo 1973) pirmininkas, Tarptautinės paleontologų asociacijos narys. Žurnalo Geologija įkūrėjas ir vyriausiasis redaktorius (1980−2001). 1974−84 atkūrė Vilniaus universiteto Geologijos muziejų.

Moksliniai tyrimai

Ištyrė ir aprašė ordoviko ir silūro sistemų pečiakojų ir graptolitų fauną (atrado ir paskelbė naujų rūšių ir vieną graptolitų Lithuanograptus gentį), sudarė naujas Lietuvos ordoviko ir silūro stratigrafines schemas, graptolitų zonines skales, Baltijos silūro baseino ekostratigrafinį modelį, ištyrė ordoviko ir silūro facijas, atrado ordoviko sistemos Vidurio Lietuvos įlinkio ir silūro sistemos Lietuvos įlinkio paleostruktūras, atkūrė Baltijos ordoviko ir silūro baseinų tektoninę paleogeografinę raidą, sudarė keletą litologinių paleogeografinių žemėlapių, dalyvavo mokslinėse ekspedicijose Vidurinėje Azijoje (Uzbekijoje, Tadžikijoje), Ukrainoje (Podolėje), Latvijoje, Estijoje, Rusijoje (Leningrado sritis).

Paskelbė mokslinių straipsnių.

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1983)

Lietuvos nacionalinė (mokslo) premija (1996, su kitais)

J. Dalinkevičiaus premija (1997)

Veikalai

Trumpa LTSR geologijos apybraiža (su kitais, 1959), TSRS geologija 39 t. (su kitais, 1961), TSRS stratigrafija. Silūro sistema (su kitais, 1965), Rusijos platformos vakarinės dalies siniko paleozojaus ir triaso stratigrafija ir paleogeografija (su kitais, 1973), Lietuvos silūro biostratigrafija ir graptolitai (1979), Geologinės minties raida Lietuvoje (su kitais, 1981, visos rusų kalba), Lietuvos TSR atlasas (su kitais, 1981 lietuvių ir rusų kalbomis), Juozas Dalinkevičius (1988), Bendrosios geologijos laboratoriniai darbai (su A. Brazausku ir P. Musteikiu, 1989), Lietuvos geologija (su kitais, 1994, Lietuvos mokslo premija), Baltijos respublikų geologija (1994, anglų kalba 1997), Lietuvos stratigrafiniai padaliniai (su kitais, 1999, lietuvių, rusų ir anglų kalbomis), Geomokslai (su kitais, 1999), Lietuvos stratigrafijos vadovas (su kitais, 2002, lietuvių ir anglų kalbomis), Ignotas Domeika Lietuvai, Prancūzijai, Čilei (su kitais, 2002, lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis), Lietuvos ordovikas ir graptolitai (2011, anglų kalba).

2271