Jūratė Sprindytė

Sprindýtė Jūratė 1952 09 07Vilnius, lietuvių literatūrologė. A. Sprindžio duktė. Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė (2011; 2008–11 narė ekspertė). Habilituota daktarė (humanitariniai m., 1999). 1975 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). Nuo 1974 dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Tyrinėjimų sritis – 20–21 a. pradžios lietuvių literatūra, literatūros žanrai, poetika, stilius, literatūros sociologija. Parašė straipsnių apie moderniąją lietuvių prozą (rinkinys Kritikos akvarelės 1980), studijas Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje: stiliaus aspektas (1989), Lietuvių apysaka (1996), Prozos būsenos, 1988–2005 (2006). Sudarė antologiją Novelės metai (1989), parengė V. Kubiliaus Dienoraščius, 1945–1977 (su J. Žėkaite, 2006) ir Dienoraščius, 1977–2004 (su J. Žėkaite, 2007). Veikalams būdinga nauja prozos kūrinių interpretacija. Studijoje Lietuvių apysaka žanras apžvelgiamas plačiame lietuvių literatūrinio gyvenimo kontekste, įrodoma, kad ilgai sovietinę cenzūrą patyrusioje lietuvių literatūroje šio žanro tradicija buvo labai svarbi. Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2012).

2271