Parek Lagle (Laglė Pãrek) 1941 04 17Pärnu, Estijos politikė. 1949–55 su šeima buvo tremtyje Novosibirsko srityje. Sugrįžusi į Estiją studijavo civilinę inžineriją Talino technikos universitete, dirbo architekte. Nuo 9 dešimtmečio pradžios dalyvavo pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui judėjime. 1981 10 pasirašė peticiją dėl beatomės zonos Baltijos jūroje sukūrimo. Bendradarbiavo su estų emigrantų spauda. 1983 03 suimta, už vadinamąją antisovietinę propagandą ir agitaciją nuteista 6 metams kalėti ir 3 metams tremties. Kalinta Mordovijoje, 1987 paleista. 1988 su kitais įkūrė Estijos tautinės nepriklausomybės partiją (1988–1993 jos pirmininkė). Per 1992 09 prezidento rinkimus surinko 4,2 % rinkėjų balsų. 1992 10–1993 11 vidaus reikalų ministrė. Atsistatydino dėl vadinamosios Pullapää krizės (po organizuotų nusikaltėlių surengtų sprogdinimų kaltinta nekompetencija). Nuo 1992 priklausė Tėvynės sąjungai (dabar Tėvynės ir Respublikos sąjunga). Nuo 1997 vadovauja Estijos Caritas organizacijai.