M. Palloni. Jėzus Kristus tarp mokytojų (aliejus, 1678–1685, Pažaislio bažnyčia Kaune)

Palloni Michelangelo (Mikelandželas Palònis) 1642 09 29Campi Bisenzio (prie Florencijos) tarp 1711 ir 1713Węgrów (Mazovijos vaivadija), italų tapytojas. Dailės mokėsi Florencijoje (kūrybai įtakos turėjo Florencijos tapybos mokykla). Čia 8 dešimtmečio 1 pusėje sukūrė keletą freskų, altorinių paveikslų, portretų, gobelenų eskizų. 1676 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio K. Z. Paco pakviestas atvyko į Lietuvą. 1676–1685 dirbo Pažaislyje. Freskomis dekoravo Pažaislio kamaldulių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią ir vienuolyną (1678–1685); bažnyčioje ištapė daugiau kaip 100 freskų, sukūrė molbertinės tapybos kūrinių (Jėzus Kristus tarp mokytojų, Nukryžiuotasis, ŠvBonaventūras gauna ŠvčSakramentą iš angelo). Nuo 1685 dirbo J. D. Krasińskio rūmuose Varšuvoje, 1688 buvo tituluotas karaliaus Jono III Sobieskio rūmų dailininku. Freskomis dekoravo karaliaus rūmus Wilanówe (apie 1688, prie Varšuvos) ir Varšuvos Bielianų buvusią kamaldulių bažnyčią. Vėliau dirbo Lenkijos ir Lietuvos didikams Varšuvoje, Vilniuje, Leszne, Węgrówe. Nutapė freskų Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčioje (ŠvKazimiero karsto atidengimas, Stebuklingas Uršulės atgijimas prie ŠvKazimiero karsto, abi apie 1692). Išliko M. Palloni tapytos freskos Łowicziaus misionierių seminarijos koplyčioje (apie 1695), Węgrówo parapinėje ir pranciškonų reformatų bažnyčioje (1706–1710). Didžioji dalis M. Palloni kūrinių neišliko (tarp jų ir freskos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmono J. K. Sapiegos rūmuose Vilniuje, apie 1692). Kūriniams būdinga baroko stiliaus bruožai: sudėtingos figūrų pozos, įvairūs rakursai, raiškūs, emocingi gestai, virtuoziškas draperijų perteikimas; taikė iliuzionistinės tapybos priemones, naudojo architektūrinį foną. M. Palloni kūryba turėjo didelę įtaką 17 a. pabaigos–18 a. Lietuvos tapybai.

1337

L: MPaknys Pažaislis. Menas ir istorija Vilnius 2005, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai Vilnius 2009; GMGuidetti, MKarpowicz Działalność artystyczna Michelangelo Palloniego w Polsce Warszawa 1967.