„Orbis“, tarptautinis kalbotyros biuletenis. Eina nuo 1952 Leuvene. Leidžia Katalikiškasis Leuveno universitetas ir Tarptautinis bendrosios dialektologijos centras Leuvene. Įkūrė Dialektologijos centro steigėjas ir Leuveno universiteto profesorius kalbininkas S. Popas (1901–61). Skelbiama įvairūs straipsniai (dialektologijos, bendrosios kalbotyros temomis, apie kalbų tipologiją, istorinę ir lyginamąją kalbotyrą, apie kalbos sociokultūrines studijas), recenzijos. Pateikiama pasaulio kalbų mokslinių tyrimų rezultatai ir bibliografiniai duomenys. Baltistikai skirtų straipsnių yra paskelbę F. Scholzas, V. Rūķė-Dravina ir kiti. Straipsniai skelbiami anglų, vokiečių, prancūzų, italų ir ispanų kalbomis. Leidžiamas nereguliariai (iki 1998 išėjo 40 tomų).