Oriònas (Ōriōn), senovės graikų mitų personažas – Bojotijos milžinas medžiotojas. Pagal vieną mito variantą, aušros deivė Eos pamilo Orioną ir už tai užsirūstinusių dievų valia jį strėle nužudė Artemidė. Paskui dievai Orioną pavertė žvaigždynu (lietuviškai vadinamas Šienpjoviais). Pagal kitą mito variantą, Dzeusas Orioną pavertė žvaigždynu už tai, kad jis, pamilęs Plejades, kelerius metus jas persekiojo.