Ossolinskiai (Ossolińscy, Osolnskiai), Lenkijos bajorų giminė. Kilusi iš Mažosios Lenkijos. Nuo 15 a. gyvavo dvi Ossolinskių linijos. Iš vyresniosios linijos (didikais tapo 18 a., 19 a. 2 pusėje pasibaigė) buvo kilęs Franciszekas (1676–1756), diplomatas, 1729–36 Lenkijos didysis iždininkas, Abiejų Tautų Respublikos valdovo Augusto II sekretorius, vėliau artimas Stanislovo Leščinskio patarėjas (lydėjo jį iki mirties). Jo sūnus Józefas Kanty (1707–80), Voluinės vaivada, buvo vienas vadinamosios patriotų partijos vadovų. Šio sūnus Józefas Salezy (1732–89), Palenkės vaivada, šeimos turtą iššvaistė. Iš jaunesniosios Ossolinskių linijos buvo kilęs Hieronimas (m. 1575 ar 1576), Sandomiero kaštelionas, reformacijos veikėjas. Jo sūnus Zbignievas (1555–1623), Sandomiero vaivada, sukaupė didelius turtus. Zbignievo sūnūs užėmė aukštas valstybines pareigas: Krzysztofas (1587–1645) buvo Sandomiero vaivada, Maksymilianas (1588–1655) – Lenkijos rūmų iždininkas, Jerzy (1595–1650) – Lenkijos didysis kancleris (nuo 1639). Ši linija baigėsi su Ossolinskių nacionalinio instituto (Ossolineum) Lvove fundatoriaus Józefo Maksymiliano (1748–1826) mirtimi.