„Otčjoty imperatorskoj archeologičeskoj komissii“ (Imperãtoriškosios archeològijos komsijos atãskaitos), Peterburgo imperatoriškosios archeologijos komisijos leidinys. Leistas 1862–81 ir 1890–1918 Sankt Peterburge (nuo 1914 Petrogradas). Jame skelbta informacija ir apie 1881–1918 V. Kaširskio, L. Krzywickio, V. Nagevičiaus, V. Šukevičiaus, E. Volterio vykdytus kasinėjimus Lietuvoje, radinius iš Lietuvos archeologijos paminklų (tarp jų – 14 lobių).