„Oželis“, lietuvių liaudies šokis. Muzikinis metras 2/4, tempas vidutinis arba greitas. Nuo 19 a. 2 pusės šoktas visoje Lietuvoje. Šokama įvairiai: Žemaitijoje – poromis (vaizduojama, kaip ožiai badosi), apie Marijampolę – ratu (šoka dažniausiai vaikai), apie Ukmergę – kaip šokis sutartinė (šoka tik merginos ir moterys). Apie 1939 žemaitiškąjį variantą scenai (vyrams) pritaikė M. Baronaitė. 1964 J. Gudavičius sukūrė sceninį Oželio variantą.