P, p: 1 – finikiečių pė, 2 – senovės graikų pi, 3 – lotynų p

P, p, lietuvių ir kitų abėcėlių, sudarytų lotynų arba rusų abėcėlių pagrindu, raidė. Kilusi iš senovės graikų pi, ši – iš finikiečių pė. Pats universaliausias priebalsis, vartojamas visose kalbose. Lietuvių kalboje p raide žymimos dvi priebalsinės fonemos: kietoji /p/ ir minkštoji /p′/, pvz., taupaũ [taupaũ.] : taupiaũ [taup′eũ.], lãpų [lã.pu·] : lãpių [lã·p′u·].

P raidės šriftų pavyzdžiai

905