Pãdnieprės aukštumà (Prydniprovska vysočyna) yra Ukrainoje, tarp Dniepro ir Pietų Bugo vidurupių. Didžiausias aukštis 323 m, dažniausias 150–240 metrų. Susidariusi ant Rytų Europos platformos kristalinio pamato (Ukrainos skydo), kurį dengia fliuvioglacialinės ir aliuvinės nuosėdos. Suskaidyta gilių (iki 80 m) upių slėnių ir raguvų. Plokščios vandenskyros. Upėse yra slenksčių ir rėvų. Didelė Padnieprės aukštumos dalis suarta. Šiaurinėje dalyje yra miškastepės kraštovaizdžių. Yra geležies rūdos (Kryvyj Riho baseinas), mangano rūdos (Nikopolio mangano baseinas), kaolino, grafito, rusvųjų anglių telkinių.