Pãdnieprės žemumà (Prydniprovska nyzovyna), Dniẽpro žemumà, aliuvinė žemuma Ukrainoje, Dniepro vidurupio kairiajame krante. Šiaurėje pereina į Polesės žemumą. Paviršiaus didžiausias aukštis 226 m, dažniausias 50–170 metrų. Didesnę (vakarinę) dalį sudaro Dniepro terasos. Yra naftos, gamtinių dujų, akmens druskos telkinių. Miškastepių kraštovaizdžiai. Žemdirbystė. Gyvulininkystė.