Pafròntės valstýbės (angl. Frontline States), grupė Afrikos valstybių (Angola, Botsvana, Lesotas, Mozambikas, Tanzanija, Zambija, Zimbabvė), kurios 20 a. 8–9 dešimtmetyje koordinavo veiksmus prieš Pietų Afrikos Respublikos vyriausybę. Veiklos pradžia – 1977 (įvyko Pafrontės valstybių vyriausybių I pasitarimas). Pafrontės valstybės rėmė nacionalinio išsivadavimo judėjimus Pietų Afrikos Respublikoje ir jos okupuotoje Namibijoje, tiems judėjimams teikė finansinę pagalbą, padėjo išsikovoti nepriklausomybę Zimbabvei (1980).