Paggių rajònas buvo Lietuvos pietvakariuose, į pietvakarius nuo Tauragės. Plotas 816 km2. 27 200 gyventojų (1957). Centras – Pagėgiai. Sudarytas 1950 06 20 iš Pagėgių miesto ir 27 apylinkių (24 jų priklausė Pagėgių apskričiai, 3 – Tauragės apskričiai). Iki 1953 priklausė Klaipėdos sričiai. 1954 ir 1959 buvo 12 apylinkių (Griežpelkių, Katyčių, Kavolių, Lumpėnų, Mociškių, Natkiškių, Pagėgių, Sartininkų, Stoniškių, Užpelkių, Vielaičių, Vilkyškių), vienas rajono pavaldumo miestas (Pagėgiai), du miesteliai (Katyčiai ir Vilkyškiai). 1957 šiek tiek pakeistos rajono ribos. 1962 12 08 rajonas panaikintas, jo teritorija prijungta prie Šilutės rajono.