Pamario aukštuma prie Wieżycos kalno

Pãmario aukštumà (Pojezierze Pomorskie), Baltijos aukštumų dalis Lenkijos šiaurės vakaruose, tarp Oderio ir Vyslos žemupių ir į rytus nuo Vyslos žemupio iki Paslękos upės slėnio. Didžiausias aukštis 329 m (Wieżycos kalnas Kašubų aukštumoje). Paviršius ledyninis akumuliacinis – moreninės kalvos ir zandrinės lygumos. Daug ežerų (Lubo, Drawsko, Wielimo, Charzykowo, Wdos, Radunios), yra pelkių. Pušynai, mišrieji miškai, dirbamieji laukai. Skirstoma į Vakarų, Rytų, Pietų Pamario aukštumas, Vyslos žemupio slėnį, Iławos ir Chełmo–Dobrzyńės aukštumas.

-Pomorskie

2271