Pánčas (angl. Punch), anglų lėlių teatro personažas. Žiaurus, kerštingas, suktas mušeika, nugalintis visus savo priešus, dažnai ir patį velnią. Kuprotas, ilga, kumpa nosimi, atsikišusiu smakru. Apie 17 a. vidurį į Angliją Pančą atvežė italų lėlininkai. 18 a. Pančas ir jo žmona Džudi tapo marionečių teatro satyrinių spektaklių pagrindiniais personažais. 18 a. pabaigoje marionetes pakeitė mažesnės pirštininės lėlės. Pančo tipažui susiklostyti turėjo įtakos commedia dell’arte personažas Pulčinela ir anglų liaudies komedijos groteskiniai personažai. Anglijoje vaidinimai su Panču ir Džudi rodomi iki šiol.