Pãnevėžio operètės liáudies teãtras, mėgėjų ir profesionalų teatras. Veikė 1960–93 Panevėžio kultūros namuose. Įkurtas M. Karkos iniciatyva. 1993 Panevėžio operetės liaudies teatro muzikinį kolektyvą sudarė apie 100 atlikėjų: choras (daugiau kaip 30 dainininkų), solistai, orkestras (30 muzikantų) ir baleto trupė. Teatro branduolį sudarė Panevėžio mokytojų profsąjungos mišrus choras (nuo 1959 vadovas M. Karka) ir Panevėžio muzikos mokyklos pedagogai bei moksleiviai. Statė užsienio (daugiausiai) ir lietuvių kompozitorių operetes, miuziklus, muzikines komedijas, vodevilius, rengė koncertus. Pirmasis Panevėžio operetės liaudies teatro spektaklis – R. Planquette’o operetė Kornevilio varpai – įvyko 1960 06 07 (dirigentas M. Karka, režisierius G. Karka, dailininkas P. Andrijauskas). 1965 teatrui suteiktas operetės liaudies teatro vardas.

Panevėžio operetės liaudies teatras. F. Leháro operetės Linksmoji našlė scena (1980, dirigentas D. Baltrūnas, režisierius M. V. Jatautis, dailininkas A. Beresnevičius)

1965 teatras pirmasis pastatė jam sukurtą B. Gorbulskio operetę Naujametinis karnavalas. Dar pastatyta J. Miliutino Čanitos pabučiavimas (1963), K. Millöckerio Gasparonė (1966), D. Šostakovičiaus Čeriomuškos (1969), I. Kálmáno Monmartro žibuoklė (1973), Čardašo karalienė (1986), R. Frimlio Roz Mari (1975), F. Leháro Linksmoji našlė (1980, 1984), J. Gilbert’o Dorovingoji Zuzana (1990). 1970 pastatė dramos spektaklį – E. Scarpettos pjesę Beprotnamis. Dirigentai: M. Karka (1960–75), D. Baltrūnas (1975–84), V. Kapučinskas (1984–93), režisieriai: G. Karka (1960–62), J. Alekna (1962–64), M. V. Jatautis (1964–93), dailininkai: P. Andrijauskas, V. Vingėlis, K. Beržanskis, A. Beresnevičius, V. Beresnevičius, K. Vaičiulis, chormeisteriai: R. Svirskytė-Lasmanavičienė, B. Užusienienė, V. Tursienė, V. Petkevičius, J. Grubliauskas, vokalo koncertmeisteriai: J. Armalis, S. Dievaitytė, E. Ramanauskaitė, baletmeisteriai: L. Černiauskas, A. Daujotaitė, R. Stankūnas, T. Murauskas. Solistai: J. Armalis, J. Dugnas, N. Gaigalienė, N. Garbaliauskienė, R. Juškienė, A. Kochanauskas, A. Mikalauskas, L. Mikalauskienė, A. Pajėda, A. Papšys, A. Petronis, D. Ramanauskaitė, E. Sargautytė, R. Stančikienė, P. Šiška. Tarp orkestrantų – B. Alekna, F. Chomskis, G. Jakaitis, V. Klygis, V. Luomonienė, G. Paskačimas, M. Rancovas, L. Trasykis. Kai kuriuos muzikos kūrinius teatrui naujai instrumentavo F. Svirskis, B. Gorbulskis, B. Alekna, A. Ulevičius. Panevėžio operetės liaudies teatras parengė 16 spektaklių ir 4 koncertų premjeras; parodė daugiau kaip 400 spektaklių (kasmet apie 20) daugelyje Lietuvos miestų (1990 Vilniuje) ir miestelių. Choras, solistai ir orkestras surengė keliasdešimt koncertų Lietuvoje ir po keletą Lenkijoje (1974), Kuboje (1982), Rumunijoje (1987), Vokietijos Demokratinėje Respublikoje (1989). Panevėžio operetės liaudies teatro muzikinis kolektyvas sudarė 1993 12 27 įkurto Panevėžio muzikinio teatro trupės branduolį.

1352