Pangja, superkontinentas, išplitęs viso pasaulio sausumoje ir epikontinentinėse jūrose, egzistavęs nuo karbono iki vėlyvosios juros (kitais duomenimis iki ankstyvosios juros). Karbono periode (prieš 338–296 mln. m.), susijungus visiems buvusiems kontinentams į vieną Pangėjos superkontinentą, jį iš visų pusių skalavo Pantalasos vandenynas. Pangėja pradėjo skilti mezozojuje (juros periode). Pangėja suskilo į du didelius kontinentus: Lauraziją šiaurėje ir Gondvaną pietuose; juos skyrė Tetidės jūra. Vėlesnis šių kontinentų skilimas ir slinktis (dreifas) yra susiję su dabartinių vandenynų atsiradimo pradžia ir Žemės plutos plokščių persistūmimu; jų veiklą aiškina neotektonika.

1762