Pãpalazdijų pliakalnis, Pãlazdijų pliakalnis, yra Lazdijų rj. savivaldybės teritorijoje ties Papalazdijų kaimu, Baltajo ežero šiaurrytiniame krante. Įrengtas kalvoje. Piliakalnio aikštelė pailga 11 × 15 m dydžio, apjuosta pylimu, kuris pietiniame krašte yra 2,5 m aukščio, 14 m pločio, kitose pusėse – 1–1,5 m aukščio, 4,5 m pločio. Pietinėje pusėje pylimas leidžiasi į šlaitą, kurio papėdėje yra 20 m pločio, 2 m gylio griovys. Šlaitai statūs, iki 9 m aukščio. Piliakalnis apardytas 1941 įrengiant zenitinio pabūklo lizdą. Rytinėje papėdėje yra 1,5 ha ploto gyvenvietė, joje rasta grublėtosios keramikos dirbinių. Piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečiu po Kristaus–13 amžiumi.

1329