Parỹžiaus kãtedros mokyklà, grupė muzikų, kūrusių 12 a. viduryje–13 a. viduryje Paryžiaus Dievo Motinos katedroje arba kitose Paryžiaus bažnyčios. Žymiausi – Leoninas ir Perotinas. ~1170 Leonino sudarytame organumų rinkinyje Didžioji organumų knyga (Magnus Liber Organi, neišliko) ir redaguotose 13 a. šio rinkinio kopijose surinkti Paryžiaus katedros liturgijai sukurti polifoniniai kūriniai (dvibalsiai, vėliau – daugiabalsiai metrizuoti organumai, konduktai, diskantai). Mokyklos organumai – ne atlikėjų improvizacijos, o tiksliai ir ištisai užrašytos kompozicijos. Jose atsispindi tuo laikotarpiu susiklosčiusi konsonansų ir disonansų sistema, modalinės ritmikos principai (ritmo modusai), vartojama kvadratinė notacija.

1571