Parỹžiaus lýga, Paryžiaus gyventojų susivienijimas 1584–94. Priklausė karaliui Henrikui III nepalankūs buržua, t. p. amatininkai, plebėjai. Vadovavo Paryžiaus lygos taryba. Lygos šalininkai kovojo ir su karaliumi, ir su Prancūzijos evangelikų reformatų (hugenotų) vadovu Henriku Navariečiu. Lyga susikūrė per 16 a. 2 pusėje vykusius hugenotų karus. Nuo 1585 priklausė Katalikų lygai (1585–96; lyderis Henri de Guise’as). Po 1588 Paryžiaus miestiečių sukilimo dalis lygos tarybos narių įkūrė Šešiolikos tarybą (pagal Paryžiaus kvartalų skaičių). Didele dalimi dėl paryžiečių griežtai antireformatoriškų nuostatų Katalikų lygai pavyko ilgai išsaugoti savo politinę padėtį. 1593 karaliumi buvo pripažintas į katalikybę grįžęs Henrikas Navarietis (Henrikas IV); jam atvykus į Paryžių (1594) Paryžiaus lyga buvo paleista.