Pasáulinė dárbo konfederãcija (angl. World Confederation of Labour, WCL), tarptautinė tarpkonfesinė krikščioniškos pakraipos profsąjungas vienijanti organizacija. Veikė 1968–2006. Būstinė Briuselyje. 2005 turėjo 26 mln. narių.

Pradėjo kurtis 19 a. pabaigoje prasidėjus krikščionių darbininkų judėjimui, kaip atsakas į įsitvirtinusias laisvąsias, iš esmės socialistines, profsąjungas, kai žlugo bandymai susikurti pasaulėžiūros bei politikos atžvilgiu neutralioms vieningoms profsąjungoms. 1920 įkurta Tarptautinė krikščionių profesinių sąjungų federacija (International Federation of Christian Trade Unions, IFCTU). 1968 ji tapo atvira kitų religijų atstovams ir pavadinta Pasauline darbo konfederacija. 2006 susijungė su Tarptautine laisvųjų profesinių sąjungų konfederacija (International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU; įkurta 1913, iki 1949 vadinta Tarptautine profesinių sąjungų federacija / International Federation of Trade Unions, IFTU).

Pasaulinės darbo konfederacijos narė nuo 1996 buvo Lietuvos darbo federacija.

473