Pasáulinė meteorològijos organizãcija (angl. The World Meteorological Organization, WMO), specializuota Jungtinių Tautų agentūra, teikianti informaciją apie Žemės atmosferą, jos sąveiką su vandenynais, apie klimatą ir vandens išteklius. Įsteigta 1950 vietoj Tarptautinės meteorologijos organizacijos (įsteigta 1873). Priklauso 182 valstybės ir 6 teritorijos (2007); Lietuva nuo 1992. Pasaulinė meteorologijos organizacija sudaro sąlygas tarptautiniam bendradarbiavimui sprendžiant meteorologijos ir operatyviosios hidrologijos uždavinius, siekiant žmonijos saugumo ir gerovės. Nacionalinės meteorologijos ir hidrologijos tarnybos, vykdydamos Pasaulinės meteorologijos organizacijos programas, prisideda prie žmonių gyvybių ir turto apsaugos nuo stichinių nelaimių, prie aplinkos išsaugojimo ir visų socialinių ekonominių sektorių sėkmingos plėtros. Pasaulinė meteorologijos organizacija skatina meteorologinių klimatologinių, hidrologinių ir geofizinių stebėjimų tinklo kūrimą, laisvą duomenų keitimąsi, jų dorojimą ir standartizaciją, naujų technologijų plėtrą, specialistų rengimą. Savo veiklą vykdo įgyvendindama 10 pagrindinių mokslinių techninių programų (pvz., pasaulinė klimato programa, stichinių nelaimių poveikio mažinimo programa). Aukščiausias organas – pasaulinis meteorologijos kongresas – šaukiamas kas 4 metai. Tarp kongresų programoms vadovauja 37 narių vykdomasis komitetas. Pasaulinė meteorologijos organizacija turi 6 regionines asociacijas, 8 technines komisijas ir sekretoriatą (Ženevoje). Sekretoriatui vadovauja kongreso skiriamas (4 metams) generalinis sekretorius.

1163