Pasáulio lietùvių inžiniẽrių ir architèktų sjunga, PLIAS, įkurta 1949 Vokietijoje, Würzburge. Turi padalinius Jungtinėse Amerikos Valstijose (1951 įkurta Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga), Australijoje, Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje, Argentinoje, Kanadoje, Venesueloje. Organizuoja architektūrinių ir inžinerinių projektų konkursus, parodas, rengia (su kitomis organizacijomis) mokslo ir kūrybos simpoziumus, paskaitas, kuria lietuvišką inžinerijos terminiją. Nuo 1951 Čikagoje leidžia (su Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga) žurnalą Technikos žodis.

1946 Vokietijoje iš Lietuvos pasitraukę inžinieriai ir architektai įkūrė Lietuvių inžinierių tremtinių draugiją, 1948 ji pervadinta Lietuvių inžinierių sąjunga užsienyje, nuo 1949 – Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga. 1950 jos centras iš Vokietijos persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas – Niujorką, vėliau Čikagą. 1970 Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos ir Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos centro valdybos susijungė. 1991 Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga vadovavimą perdavė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai. Pirmasis centro valdybos pirmininkas J. Šimoliūnas (nuo 1949), 21 a. pradžioje – T. Rudaitis.

2271

PLIAS