Pasáulio lietùvių kultros, mókslo ir švietmo ceñtras, Lietuvos tarptautinius ryšius stiprinanti, lietuvių ir kitų tautų tarpusavio supratimą, taikų bendradarbiavimą skatinanti organizacija. Įkurta 1989 Kaune. Tikslas – teikti Lietuvos studentams ir jaunimui kuo daugiau galimybių lankytis užsienio šalyse, pažinti jų kultūros ir darbo tradicijas, mokytis užsienio kalbų, įgyti žinių ir patirties siekiant išsilavinimo, karjeros. 1989–91 centras aktyviai prisidėjo prie Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo: kvietė įvairiuose pasaulio universitetuose dirbančius lietuvių mokslininkus skaityti paskaitas, teikti materialinę, techninę, finansinę paramą, kitais būdais talkinti. Centro leidykla leidžia mokslinę, grožinę Lietuvos, kitų šalių autorių literatūrą. Centras rengia tarptautinių kultūrinių mainų darbo ir studijų programas Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, darbo ir stažuočių programas Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, t. p. darbo, stažuočių ir studijų programas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Centras surengė simpoziumų, seminarų, konferencijų, parodų: tarptautinę konferenciją Baltijos šeima (1991 Kaunas), tarptautinį medžio drožėjų simpoziumą Igliauka’99 (1999 Zomčinė, Marijampolės rajonas), Austrijos–Lietuvos menininkų draugystės parodą (1999 Prienai), tarptautinį medžio drožėjų simpoziumą Isos slėnis (2001 Šeteniai, Kėdainių rajonas), tarptautinį medžio skulptorių simpoziumą Kražių kelias 2003 (2003 Medžiokalnis, Kelmės rajonas), 7 Europos kompiuterinių sistemų patikimumo konferenciją (2008 Kaunas), tarptautinę konferenciją Memorandumo 70‑osioms metinėms pažymėti (2012 Marijampolė), tarptautinį poezijos festivalį Poezijos pavasaris 2015 (2015 Zomčinė, Marijampolės rajonas). Centras vykdo kultūrinius projektus, padedančius telkti pasaulio lietuvių mokslininkų ir kūrėjų pajėgas stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarptautinius ryšius, plėtoti tautų bendradarbiavimą.