Pasáulio lietùvių kultros, mókslo ir švietmo ceñtras, Pasáulio lietùvių ceñtras, Lietuvos tarptautinius ryšius stiprinanti, lietuvių ir kitų tautų tarpusavio supratimą, taikų bendradarbiavimą skatinanti organizacija. Įkurta 1989 04 26–29 Kaune vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas.

Tikslas

Tikslas – stiprinti Lietuvos tarptautinius ryšius, skatinti Lietuvos ir kitų pasaulio tautų tarpusavio supratimą ir taikų bendradarbiavimą, teikti Lietuvos studentams ir jaunimui kuo daugiau galimybių lankytis užsienio šalyse, pažinti jų kultūros ir darbo tradicijas, mokytis užsienio kalbų, įgyti žinių ir patirties siekiant išsilavinimo, karjeros.

Veikla

Centras vykdo kultūrinius projektus, padedančius telkti pasaulio lietuvių mokslininkų ir kūrėjų pajėgas stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarptautinius ryšius, plėtoti tautų bendradarbiavimą, rengia tarptautinių kultūrinių mainų darbo ir studijų programas Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, darbo ir stažuočių programas Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, darbo, stažuočių ir studijų programas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Centro leidykla leidžia mokslinę, mokomąją, grožinę Lietuvos, kitų šalių autorių literatūrą, informacinius ir kultūros projektus nušviečiančius leidinius, žinynus turistams, žymių žmonių biografijas.

1989–1991 Pasaulio lietuvių centras aktyviai prisidėjo prie Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo: kvietė įvairiuose pasaulio universitetuose dirbančius lietuvių mokslininkus skaityti paskaitas, teikti materialinę, techninę, finansinę paramą, kitais būdais talkinti. Centras surengė tarptautinę konferenciją Baltijos šeima (1991, Kaunas), tarptautinius medžio drožėjų simpoziumus Igliauka’99 (1999, Zomčinė, Marijampolės rajonas) ir Isos slėnis (2001 Šeteniai, Kėdainių rajonas), Austrijos–Lietuvos menininkų draugystės parodą (1999 Prienai), tarptautinį medžio skulptorių simpoziumą Kražių kelias 2003 (2003, Medžiokalnis, Kelmės rajonas), VII Europos kompiuterinių sistemų patikimumo konferenciją (2008, Kaunas), tarptautinę konferenciją Memorandumo 70‑osioms metinėms pažymėti (2012, Marijampolė), tarptautinį poezijos festivalį Poezijos pavasaris 2015 (2015, Zomčinė, Marijampolės rajonas) ir kitus renginius.